ریدایرکت کاربر بعد از ثبت نام در وردپرس + کد

سعید حسنی

سعید حسنی

-

آپدیت شده در 2 آذر 1399

در این نوشته یکی از کدهای بسیار کاربردی را برای انتقال کاربران سایت وردپرسی یا وکامرسی شما داریم؛ این کد انتقال قرار است کاربران را بعد از ثبت نام، ورود، خروج از سایت در وردپرس به صفحه اصلی منتقل کند.

کد انتقال کاربر بعد از ثبت نام در وردپرس + ووکامرس

در این نوشته یکی از کدهای بسیار کاربردی را برای ریدایرکت کاربر بعد از ثبت نام در وردپرس را به شما معرفی می‌کنیم؛ این کد انتقال قرار است کاربران را بعد از ثبت نام، ورود، خروج از سایت در وردپرس به صفحه اصلی منتقل کند.

در این نوشته از هیچ افزونه ای استفاده نشده است و تنها قطعه کدهای کوچکی را به شما معرفی می کنیم.

با ژایون همراه باشید 😉

کد ریدایرکت کاربر بعد از ثبت نام در وردپرس

کد انتقال کاربر بعد از ثبت نام در وردپرس

کد انتقال کاربر بعد از ثبت‌نام به صفحه اصلی در وردپرس

از کد زیر وقتی استفاده می کنیم که بخواهیم کاربران بعد از ثبت نام در ووکامرس یا وردپرس به صفحه اصلی منتقل | ریدایرکت شوند.

قطعه کد زیر را داخل فایل function.php قالب فعلی فعال سایت وردپرس خود قرار دهید:

add_filter('user_register', 'register_redirect');
add_action('registration_redirect','register_redirect');

function register_redirect(){
   wp_redirect( home_url() );
   exit();
}

قبل از انجام هر گونه تغییر لطفا از سایت خود بکاپ تهیه کنید تا در صورتی که هر کدام از کدهای زیر مشکلی برای سایت شما پیش آورد اطلاعات شما باقی بماند.

کد انتقال کاربر بعد از ورود به صفحه اصلی در وردپرس

از کد زیر وقتی استفاده می کنیم که بخواهیم کاربران بعد از خروج از سایت در ووکامرس یا وردپرس به صفحه اصلی منتقل شوند.

قطعه کد زیر را داخل فایل function.php قالب فعلی فعال سایت خود قرار دهید:

add_filter('wp_login', 'login_redirect');

function login_redirect($redirect_to) {
   wp_redirect( home_url() );
   exit();
}

قبل از انجام هر گونه تغییر لطفا از سایت خود بکاپ تهیه کنید تا در صورتی که هر کدام از کدهای زیر مشکلی برای سایت شما پیش آورد اطلاعات شما باقی بماند.

کد انتقال کاربر بعد از خروج به صفحه اصلی در وردپرس

از کد زیر وقتی استفاده می کنیم که بخواهیم کاربران بعد از ورود به سایت در ووکامرس یا وردپرس به صفحه اصلی منتقل شوند.

قطعه کد زیر را داخل فایل function.php قالب فعلی فعال سایت خود قرار دهید:

add_action('wp_logout','logout_redirect');

function logout_redirect(){
   wp_redirect( home_url() );
   exit();
}

قبل از انجام هر گونه تغییر لطفا از سایت خود بکاپ تهیه کنید تا در صورتی که هر کدام از کدهای زیر مشکلی برای سایت شما پیش آورد اطلاعات شما باقی بماند.

اگر روش های بهتری برای انجام این کار در اختیار دارید در نظرات مطرح کنید 😉

موفق باشید.